Tyxo.bg counter

Формуляр за връщане на продукти/ Рекламации

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, Вие имате право в срок от 14 дни да се откажете безусловно от договора за покупко - продажба, без да заплащате каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че сте избрали различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от Вас или от трето лице, различно от превозвача.

Можете да използвате приложения долу формуляр или Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително. След получаване на Вашето заявление за отказ от договора за покупко - продажба, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

В рамките на 14 дни след заявеното от Вас желание за отказ от договора, Вие следва да ни върнете стоката/стоките. В срок от 14 дни, считано от датата, на която сте ни уведомили за Вашето решение да се откажете от договора, ние ще възстановим всички суми, получени от Вас, включително разходите за доставка. Ние можем да задържим плащането на сумите към Вас, докато не получим стоките или докато Вие не представите доказателство, че сте изпратили стоките обратно към нас, в зависимост от това, кое от двете се случи по-рано.

Информация за поръчка
Порудктова Информация & Причина за връщане
Прочел съм и съм съгласен с Общи условия